Điều Khoản Dịch Vụ

Chào mừng bạn đến với 88bet. Việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản dịch vụ này.

Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web 88bet.llc, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này và tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Xem thêm về điều khoản và điều kiện tại 88BET
Xem thêm về điều khoản và điều kiện tại 88BET

Sửa Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng lên trang web. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại các điều khoản dịch vụ để đảm bảo bạn biết về bất kỳ thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

Dịch Vụ Và Sản Phẩm

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến giải trí trực tuyến. Các dịch vụ và sản phẩm này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp thông tin, hướng dẫn chơi game, và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Tài Khoản Người Dùng

  • Đăng ký tài khoản: Để sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu đăng ký tài khoản. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đăng ký và cập nhật thông tin kịp thời nếu có bất kỳ thay đổi nào.
  • Bảo mật tài khoản: Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và tài khoản của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.
  • Hạn chế sử dụng: Bạn không được sử dụng tài khoản của mình cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc không được phép. Việc vi phạm có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị đình chỉ hoặc chấm dứt.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh và phần mềm trên trang web này đều là tài sản của 88bet.llc hoặc các bên cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo ra các sản phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng, hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

quyền sở hữu trí tuệ
quyền sở hữu trí tuệ

Hạn Chế Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web này, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

Chính Sách Riêng Tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Việc sử dụng trang web này cũng được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của chúng tôi, được tích hợp vào các điều khoản dịch vụ này. Vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

chính sách riêng tư
chính sách riêng tư

Liên Kết Đến Trang Web Khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Bạn nên xem lại các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Luật Áp Dụng

Các điều khoản dịch vụ này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của [quốc gia hoặc khu vực áp dụng], bất kể sự mâu thuẫn của các quy định luật pháp. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại [quốc gia hoặc khu vực áp dụng].

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản dịch vụ này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin dưới đây:

Toàn Bộ Thỏa Thuận

Các điều khoản dịch vụ này, cùng với chính sách bảo mật và bất kỳ thông báo pháp lý nào khác được đăng bởi chúng tôi trên trang web này, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và 88bet.llc về việc sử dụng trang web này. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản dịch vụ này bị coi là không hợp lệ bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, sự không hợp lệ của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại của các điều khoản dịch vụ này, sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực và tác dụng.

Chính sách này được sửa đổi lần cuối vào ngày 22 tháng 6 năm 2024.